dehaze

İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ… Tarih sonrası devirler kitaplarda bu şekilde adlandırılmış olsa da teknoloji geliştikçe, insanlık büyüyüp yeni fikirler ortaya attıkça, icatlar yapıldıkça tarih sonrası devirlerin isimlerine – en azından halk arasında - yeni isimler eklenmiştir. İçerisinde bulunduğumuz çağ, önceleri Endüstri Sonrası Çağıolarak adlandırılmışsa da nihayetinde 1995’te interneti kullanmak tamamen serbest bırakılınca, Endüstri Sonrası terimi Enformasyon sözcüğüyle değiştirilmiştir.

Özellikle bilişim teknolojilerinin eğitim sistemlerine girmesi ile birlikte özellikle 21. yüzyılın başından itibaren klasik yüz yüze eğitimin yerine uzaktan eğitime geçiş süreci hızlanmıştır. E-Öğrenme sistemlerinin zamandan ve mekandan bağımsız, kaynağa en kolay yoldan ulaşılmasını sağlayan ve eğitim verimliliğini arttıran, maliyet etkin çözümler sunan yapısı en önemli tercih sebepleridir. Bilgisayar teknolojilerinin ve dijital cihazların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu dönemde, geleneksel eğitim – öğretim tekniklerinin teknolojiyle harmanlanması gereklilik haline gelmiştir.

Özellikle 1990’lardan sonra sanal ve arttırılmış gerçeklik çalışmaları geliştirilmeye başlanmış ve halen de geliştirilme çalışmaları devam etmektedir. Bu yeni teknolojiler bir çok alanda ve çeşitli amaçlar için kullanılabilecek teknolojilerdir. Özellikle yapay olarak oluşturulmuş ortamlarda, öğrenmeyi sağlamada oldukça etkilidirler. Birey bu teknolojide yapay olarak oluşturulmuş ortamlarda yaparak ve yaşayarak öğrenmektedir. Bu teknolojilerin kullanılması ancak ileri düzeyde bilgisayar (benzetişim) yazılımları ve özel olarak geliştirilmiş bir ekipman ile mümkündür. Geleceğin eğitim ortamlarını oluşturacak teknolojik yeniliklerdir. 

Negentra, sahip olduğu sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile bu teknolojileri harmanlayarak özel çözümler geliştirmektedir. Geliştirilen sistemler ile savunma sanayi, eğitim kurumları ve özel sektöre hizmet verilmektedir.

Eskişehir Web Tasarım